جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


شماره 2390/دش 26/4/1382

( مصوبه جلسه 520 مورخ 10/4/1382 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 520 مورخ 10/4/1382 به پیشنهاد وزیر بهداشت ، درمان آموزش پزشکی انتخاب روسای دانشگاههای ذیل را تصویب کرد:
1 - آقای دکتر محمدرضا پنجه شاهین رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شیراز
2 - آقای دکتر شهرام توفیقی رئیس دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی - درمانی لرستان
3 - آقای دکتر شهریار سمنانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی گلستان
4 - آقای دکتر علی تقی زاده افشاری رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ارومیه
5 - آقای دکتر محمد تقی جغتایی رئیس دانشگاه علم بهزیستی و توانبخشی
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سید محمد خاتمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17018
تاریخ تصویب :
1382/04/10
تاریخ ابلاغ :
1382/05/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :