جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


شماره 27552 21/4/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح الحاق یک تبصره به قانون واگذاری بیمارستان شهید دکتر بهشتی قم به بنیاد شهید انقلاب اسلامی وایجاد تسهیلات برای تامین نیروی انسانی بهداشتی ، درمانی مورد نیاز واحدهای بهداشتی درمانی بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب 1368 ( با قید یک فوریت ) که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 25/9/1381 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به دلیل ایراد شورای نگهبان به ماده واحده آن و براساس اصل یکصد و دوازدهم ( 112 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و با اصلاحاتی به تصویب آن مجمع رسید، در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 23199 31/4/1382
قانون اصلاح قانون واگذاری بیمارستان شهید دکتر بهشتی قم به بنیاد شهیدانقلاب اسلامی وایجاد تسهیلات برای تامین نیروی انسانی بهداشتی ، درمانی مورد نیاز واحدهای بهداشتی درمانی بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب 1368 که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و پنجم آذرماه یکهزار و سیصد وهشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/3/1382 با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و طی نامه شماره 27552 مورخ 21/4/1382 واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمدخاتمی
ماده واحده - با عنایت به نیاز منطقه وتاکیدمصوبه مجلس شورای اسلامی به ضرورت حفظ کاربری بیمارستان شهید دکتر بهشتی قم و با توجه به مصالحه اطراف مربوط به موضوع بیمارستان مذکور، مقرر گردید دولت مبلغ چهل میلیارد ( 000/000/000/40 ) ریال برای این امر اختصاص دهد تا ابتدا کلیه دیون و تعهدات مختلف بابت بیمارستان فوق از محل مبلغ مذکور پرداخت و باقیمانده آن در اختیار موسسه اقتصادی فاطمیه قرار گیرد و بیمارستان برای ارائه خدمات مناسب بهداشتی ، درمانی ، آموزشی وپژوهشی به تملک دولت درآمده وتجهیز گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و پنجم آذرماه یکهزار و سیصد وهشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/3/1382 با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
17016
تاریخ تصویب :
1381/09/25
تاریخ ابلاغ :
1382/05/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :