جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


شماره 6409/82/1 25/4/1382
جناب آقای امیر حسین پورسینا
رئیس محترم هیات مدیره ومدیرعامل روزنامه رسمی کشور
متن تبصره الحاقی به ماده 55 آئین نامه اجرائی راجع به قانون ترجمه اظهارات واسناد در محاکم و دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 با اصلاحات بعدی که به پیشنهاد وزیر محترم دادگستری به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده و برابر نامه 3689/82/1 - 19/3/1382 جهت اقدام مقتضی به وزیر محترم دادگستری ابلاغ گردیده است بشرح بین الهلالین می باشد.
تبصره ماده 55 آئین نامه اجرائی قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر اسناد رسمی ( در صورتی که قاضی تعیین شده از شهرستان مربوطه منتقل ، بازنشسته و یا به هر علتی از خدمت منفصل شود یا حضور نداشته باشد، تا تعیین قاضی دیگر یا حضور وی ، وظیفه مزبور بعهده رئیس حوزه قضائی و در غیاب وی بعهده معاون قضائی او خواهد بود.
رئیس نهاد قوه قضائیه - محمود شیرج

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17016
تاریخ تصویب :
1382/03/19
تاریخ ابلاغ :
1382/05/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :