جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


شماره 7529/ت 28068ه 31/4/1382

هیات وزیران در جلسه مورخ 22/4/1382 بنا به پیشنهاد شماره 206157/101 مورخ 7/11/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده ( 6 ) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب 1370 - تصویب نمود:
متن زیر به عنوان ماده ( 4 ) به تصویبنامه شماره 37334/ت 16357ه مورخ 28/12/1374 اضافه می گردد و ماده ( 4 ) تصویبنامه یاد شده به ماده ( 5 ) اصلاح می شود.
( ماده 4 - فوق العاده حذب متصدیان سایر مشاغل به میزان 35% حقوق و فوق العاده شغل تعیین می گردد. )
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17016
تاریخ تصویب :
1382/04/22
تاریخ ابلاغ :
1382/05/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :