جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


شماره 923/310 21/4/1382

استاندار محترم استان مازندران
در اجرای بند ( 5 ) ماده ( 4 ) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ( 42 ) آئین نامه نحوه بررسی وتصویب طرحهای توسعه وعمران محلی ،ناحیه ای منطقه ای وملی ومقررات شهرسازی ومعماری کشور ، مصوب 12/10/1378هیات محترم وزیران ، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 26/3/1382، طرح جامع شهر تنکابن را که در اجرای بند ( 2 ) از ماده ( 3 ) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن ، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 28/8/1381 در کار گروه آمایش ، جمعیت و محیط زیست استان مازندران بررسی و تائید شده بود را مورد بررسی نهایی قرار داده و ضمن تاکید بر حفظ اراضی کشاورزی در داخل محدوده طرح ، مورد تصویب نهایی قرار داد.
ضروری می داند از مشارکت موثر و ثمر بخش شورای شهرسازی و معماری آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده وامید است که با اجرای دقیق طرح لازم الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه های ذیربط در توسعه وعمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر وتوسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی آن ومالا" آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر تنکابن بیش از پیش فراهم گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح ( 1390 ) معادل 47100 نفر در محدوده ای به وسعت 1010 هکتارشامل کاربریهای مورد نیاز ساکنان شهر ( با تراکم ناخالص پیشنهادی 47 نفر در هکتار وتراکم مسکونی خالص پیشنهادی 3/106 نفر در هکتار ) تهیه شده است .
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم شهر و شهردار محترم مربوط و سایر مراجع ذیربط رسانیده شود.
اسناد و مدارک طرح متعاقبا" جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.
معاون وزیر ودبیرشورای عالی شهرسازی ومعماری ایران - پیروزحناچی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17016
تاریخ تصویب :
1382/03/26
تاریخ ابلاغ :
1382/05/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :