×

تصویبنامه راجع به نشان لیاقت درجه یک به آقای سید فتح الله مجتبائی

تصویبنامه راجع به نشان لیاقت درجه یک به آقای سید فتح الله مجتبائی

تصویبنامه-راجع-به-نشان-لیاقت-درجه-یک-به-آقای-سید-فتح-الله-مجتبائی
شماره 25971/ت 29085ه 13/5/1382

هیات وزیران در جلسه مورخ 8/5/1382 بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و به استناد ماده ( 7 ) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1365 - تصویب نمود:
نشان دولتی ( درجه یک فرهنگ وهنر ) به آقای سیدفتح الله مجتبایی اعطاء شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 17027

تاریخ تصویب : 1382/05/08

تاریخ ابلاغ : 1382/05/22

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.