×

تصویبنامه راجع به نشان دولتی درجه 2 فرهنگ و هنر به خانم طاهره صفارزاده

تصویبنامه راجع به نشان دولتی درجه 2 فرهنگ و هنر به خانم طاهره صفارزاده

تصویبنامه-راجع-به-نشان-دولتی-درجه-2-فرهنگ-و-هنر-به-خانم-طاهره-صفارزاده
شماره 25977/ت 29085ه 13/5/1382

هیات وزیران در جلسه مورخ 8/5/1382 بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده ( 7 ) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1365 - تصویب نمود:
نشان دولتی ( درجه دو فرهنگ وهنر ) به خانم طاهره صفارزاده اعصاء شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 17033

تاریخ تصویب : 1382/05/08

تاریخ ابلاغ : 1382/05/29

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.