جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


شماره 23665/ت 29100ک 15/5/1382

وزرای عضو شورای اقتصاد به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 34455/ت 25428ه مورخ 13/8/1380 تصویب نمودند:
قیمت خرید تضمینی محصولات باغی در سال 1382 به شرح جدول زیر تعیین می گردد:
این تصویبنامه در تاریخ 13/5/1382 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17039
تاریخ تصویب :
1382/05/13
تاریخ ابلاغ :
1382/06/05
دستگاه اجرایی :
موضوع :