جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


شماره 25610/ت 29155ه 22/5/1382

هیات وزیران در جلسه مورخ 19/5/1382 بنا به پیشنهاد شماره 23972 مورخ 7/5/1382 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند ( الف ) ماده ( 14 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - تصویب نمود:
در کلیه مواردی که طبق تصویبنامه هیات وزیران ، مجوز واگذاری سهام شرکتها از طریق مزایده صادر شده است ، واگذاری سهام از طریق بورس نیز مجاز می باشد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17039
تاریخ تصویب :
1382/05/19
تاریخ ابلاغ :
1382/06/05
دستگاه اجرایی :
موضوع :