جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


شماره 29018/ت 29163ه 27/5/1382

هیات وزیران در جلسه مورخ 22/5/1382 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 4097ه/ب مورخ 29/5/1381 تصویب نمود:
متن زیر بعنوان تبصره به ماده (1) آئین نامه اجرائی ماده (153) برنامه سوم توسعه اقتصادی" href="/tags/57374/قانون-برنامه-سوم-توسعه-اقتصادی/" class="link">قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع تصویب نامه شماره 59565/ت 23451ه مورخ 27/12/1380 الحاق گردد:
تبصره - کلیه دانشگاههای غیر انتفاعی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی در صورتی که تمامی مراحل مندرج در اساسنامه دانشگاه را طی نمایند از تسهیلات مقرر در این تصویب نامه برخوردارخواهدشد . )
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17045
تاریخ تصویب :
1382/05/22
تاریخ ابلاغ :
1382/06/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :