جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


شماره 26228/ت 29178ه 28/5/1382
تصویب نامه راجع به جایگزین جدول شماره (2) پیوست تصویب نامه شماره 10876/ت 26561ه مورخ 5/3/1382
هیات وزیران در جلسه مورخ 22/5/1382 بنا به پیشنهاد شماره 90266/101 مورخ 14/5/1382 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379- تصویب نمود:
1- جدول پیوست جایگزین جدول شماره (2) پیوست تصویب نامه شماره 10876/ت 26561ه مورخ 5/3/1382 می شود.
2- بند(2) تصویب نامه شماره 16563/ت 28773ه مورخ 24/4/1382 حذف و شماره بند(3)به (4) اصلاح می شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف


پپوست 2

ردیف اسامی شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی نام وزارتخانه
سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران ذیربط

1 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان صنایع ومعادن
2 شرکت سهامی تهیه وتولیدمواداولیه معدنی صنایع ومعادن
3 شرکت سهامی خدمات بازرگانی فولاد صنایع ومعادن
4 شرکت سهامی تهیه و تولید مواد اولیه
فولاد خراسان صنایع ومعادن
5 شرکت سهامی فولاد خوزستان صنایع ومعادن
6 شرکت سهامی تامین مواد معدنی صنایع فولاد صنایع ومعادن
7 شرکت سهامی فولاد مبارکه صنایع ومعادن
8 گروه ملی صنعتی فولاد ایران صنایع ومعادن
9 شرکت سهامی فولاد آلیاژی ایران صنایع ومعادن
10 شرکت سهامی انبارهای نورد ایران صنایع ومعادن
11 شرکت سهامی نورد بندرعباس - باکو صنایع ومعادن
12 شرکت سهامی صنایع فولاد کرمان صنایع ومعادن
13 شرکت سهامی مهندسی بین المللی ایربتک صنایع ومعادن
14 شرکت سهامی فولاد زاگرس صنایع ومعادن
15 شرکت سهامی نورد ولوله اهواز صنایع ومعادن
16 شرکت ذغالسنگ کرمان صنایع ومعادن
17 شرکت ذغالسنگ البرز شرقی صنایع ومعادن
18 شرکت ذغالسنگ البرز مرکزی صنایع ومعادن
19 شرکت ذغالسنگ البرز غربی صنایع ومعادن
20 شرکت سنگ آهن مرکزی صنایع ومعادن
21 شرکت سنگ آهن گل گهر صنایع ومعادن
22 شرکت معدنی و صنعتی چادرملو صنایع ومعادن
23 شرکت صنعتی و بازرگان S.C.L صنایع ومعادن
24 شرکت مطالعاتی طرحهای جامع فلزات ایران صنایع ومعادن
25 شرکت سهامی آلومینیوم جاجرم (آلومینا) صنایع ومعادن
26 شرکت سهامی آلومینویم المهدی صنایع ومعادن
27 شرکت سهامی میدوک صنایع ومعادن
28 شرکت سهامی سونگون صنایع ومعادن
29 شرکت سهامی آلومینیوم ایران (ایرالکو) صنایع ومعادن
30 شرکت ملی صنایع مس ایران صنایع ومعادن
31 شرکت ملی فولاد ایران صنایع ومعادن
32 موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران صنایع ومعادن
33 شرکت سهامی سیمان خاش صنایع ومعادن
34 شرکت سهامی سیمان اردبیل آهک آذرشهر صنایع ومعادن
35 شرکت سهامی سیمان خوزستان صنایع ومعادن
36 شرکت سهامی سیمان هرمزگان صنایع ومعادن
37 شرکت سهامی سیمان داراب صنایع ومعادن
38 شرکت سهامی سیمان بوشهر صنایع ومعادن
39 شرکت سهامی پایانه احداث صنایع ومعادن
40 شرکت سهامی سیمان شهرکرد صنایع ومعادن
41 شرکت سهامی احداث صنعت صنایع ومعادن
42 شرکت سهامی طلای ایران صنایع ومعادن
43 موسسه آموزشی پژوهشی وزارت صنایع ومعادن صنایع ومعادن
44 شرکت سهامی صندوق بیمه سرمایه گذاری
فعالیتهای معدنی صنایع ومعادن
45 شرکت مدیریت ، مهندسی وفن آوری نوین معدن صنایع ومعادن
46 شرکت توسعه سنگ ایران صنایع ومعادن
47 شرکت سهامی بیتکو صنایع ومعادن
48 شرکت فولاد آذربایجان صنایع ومعادن
49 شرکت فولاد خراسان صنایع ومعادن
50 شرکت آسکونک صنایع ومعادن

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17045
تاریخ تصویب :
1382/05/22
تاریخ ابلاغ :
1382/06/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :