جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


شماره 36409 26/5/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح اصلاح ماده (128) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/6/1378 که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 4/6/1380 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به دلیل ایراد شورای نگهبان به ماده واحده آن و براساس اصل یکصد ودوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و بااصلاحاتی به تصویب آن مجمع رسیده است ، در اجرای اصل یکصد وبیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 30559 8/6/1382
قانون اصلاح ماده (128) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/6/1378 که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم شهریورماه یکهزار و سیصد وهشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و با توجه به موارد ایراد شورای نگهبان در جلسه مورخ 17/3/1382 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، با اصلاحاتی به تصویب رسیده و طی نامه شماره 36409 مورخ 26/5/1382 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمدخاتمی

ماده واحده - با عنایت به اینکه مهلت اجرای آزمایشی قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/6/1378 مجلس شورای سالامی در تاریخ 29/6/1382 به پایان می رسد، لذا ماده (128) قانون مذکور وتبصره آن بشرح ذیل ابقاء می شود:
ماده 128- متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات ، مطالبی را که برای کشف حقیقت ودفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می شود.
تبصره - در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم شهریورماه یکهزار و سیصد وهشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/3/1382 با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
17052
تاریخ تصویب :
1382/03/17
تاریخ ابلاغ :
1382/06/22
دستگاه اجرایی :
موضوع :