جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


شماره 30519/ت 27833ه 3/6/1382

هیات وزیران در جلسه مورخ 26/5/1382 بنا به پیشنهاد شماره 400/4777/210 مورخ 20/9/1381 وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل یصکد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1- به منظور ارایه راهکارهای تحقق اهداف و تعهدات برنامه آموزش برای همه به کمیسیون فرهنگی هیئت دولت کار گروه ملی آموزش با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش و با حضور نمایندگان دستگاههای زیر تشکیل می شود:
الف - وزیر آموزش و پرورش (رئیس ).
ب - معاون ذیربط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .
پ - معاون ذیربط وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری .
ت - معاون ذیربط وزارت کشور.
ث - معاون ذیربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
ج - معاون ذیربط سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران .
چ - رئیس مرکزامور مشارکت زنان .
ح - رئیس مرکز امورمشارکت زنان .
خ - رئیس سازمان بهزیستی کشور.
د - رئیس کمیسیون ملی یونسکو در ایران .
ذ - رئیس دفتر منطقه ای یونسکو.
2- تسهیلات لازم برای تشکیل و فعالیت سازمانهای غیر دولتی مرتبط توسط دستگاههای ذیربط فراهم شود.
3- وزارت آموزش وپرورش ضمن تدوین شاخصهای ارزیابی از برنامه (آموزش برای همه ) ، گزارش نظارت وارزیابی برنامه یاد شده را هر سال به هیئت دولت ارایه نماید.
4- در برنامه های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، متناسب با تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران ومیزان پیشرفت برنامه (آموزش برای همه) ، تداوم اجرای برنامه یاد شده در نظر گرفته شود.
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17052
تاریخ تصویب :
1382/05/26
تاریخ ابلاغ :
1382/06/22
دستگاه اجرایی :
موضوع :