جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


شماره 32174/26517 10/6/1382

نظر به اینکه در آئین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کار گروههای تخصصی ، موضو ع تصویب نامه شماره 16918/ت 26517ه مورخ 16/4/1382 که بر اساس طرح تصویب نامه پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است ، اشتباهاتی صورت گرفته است ، مراتب بشرح زیر جهت اصلاح اعلام می شود:
1- در تبصره (1) ماده (39) عبارت ( هنگام بررسی طرحهای توسعه عمران (هادی ، جامع ) به عبارت (هنگام بررسی طرحها) تغییرمی یابد
2-بند(1) ماده (40) حذف و شماره بندهای بعدی به ترتیب اصلاح می شود.
دبیر هیات دولت - عبدالله رمضان زاده


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17052
تاریخ تصویب :
1382/06/10
تاریخ ابلاغ :
1382/06/22
دستگاه اجرایی :
موضوع :