جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


ماده اول - مجلس شورای ملی به وزارت طرق و شوارع اجازه می دهد که آقای حجمه سوزوکی مهندس ژاپنی را از تاریخ حرکت از ژاپن برای مدت شش ماه به سمت مهندسی اداره راه آهن استخدام نماید.
ماده دوم - حقوق مهندس مزبور از قرار ماهی دویست و چهل لیره انگلیسی و مخارج ایاب و ذهاب مشارالیه جمعا پانصد لیره انگلیسی خواهد بود که از محل انحصار قند و شکر پرداخته خواهد شد.
ماده سوم - پس از ورود مهندس مزبور برای مدتی که در خدمت دولت است خانه مناسبی برای اقامت مشارالیه تهیه می شود و در صورتی که تهیه خانه و اثاثیه به اختیار مهندس مزبور گذاشته شود ماهی یک صد و پنجاه تومان بابت کرایه خانه و اثاثیه از محل انحصار قند و شکر به مشارالیه پرداخته خواهد شد.
ماده چهارم - سایر شرایط و قرارداد استخدام مشارالیه مطابق قانون 23 عقرب 1301 تعیین خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه هشتم مهر ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1309/07/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :