جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


ماده واحده - به اداره کل هواپیمایی کشوری اجازه داده می شود به منظور تامین سلامت پرواز هواپیماها و حفاظت تاسیسات مربوط در صورت وجود اعتبار لازم در بودجه مصوب مورد عمل نسبت به تعلیم بیست و پنج نفر آتش نشان و اشتغال آنان با دستمزد حداکثر روزانه یکصد و پنجاه ریال در فرودگاه آبادان اقدام نماید.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده بود پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ دوشنبه چهارم خرداد یک هزار و سیصد و چهل و سه در جلسه روز یکشنبه دهم خرداد ماه 1343 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/03/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :