جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت راه مجاز است پانزده دستگاه کامیون کمپرسی برای حفاظت راه های آسفالت شده کشور از محل اعتبار دوازده میلیون ریال که چهار میلیون ریال آن از اعتبارات سازمان برنامه و هشت میلیون ریال بقیه از محل اعتبارات بودجه وزارتخانه مزبور می باشد با رعایت کامل مقررات مربوطه خریداری نماید.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ شنبه نهم آبان ماه 1343 در جلسه روز یکشنبه هفدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/08/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :