جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت راه مجاز است قرارداد استخدامی آقای مهندس پل رمانویچ تبعه دولت لبنان رییس اداره رسیدگی فنی اداره کل نظارت فنی وزارت راه را از اول فروردین ماه 1341 لغایت اسفند 1343 با حقوق و مزایای زیر از محل اعتبارات عمرانی سازمان برنامه تجدید نماید.
1 - حقوق ماهیانه آقای مهندس پل رمانویچ چهل هزار ریال در ماه بدون ارز خواهد بود.
2 - در مقابل یازده ماه خدمت حق یک ماه مرخصی با حقوق و حق استفاده از مرخصی بابت خدمات گذشته را خواهد داشت .
3 - حق داشتن یک ماه معذورین طبق گواهی بهداری وزارت راه .
4 - پرداخت هزینه سفر و فوق العاده مسافرت و ماموریت های اداری بر طبق آیین نامه مزایا.
5 - وزارت راه مکلف است پس از انقضای مدت قرارداد یکی از مهندسین ایرانی را برای این کار در نظر بگیرد.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده و در تاریخ روز دوشنبه دوم آذر ماه 1343 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه نوزده آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/09/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :