جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


شماره 22143/ت 28724ک 1/6/1382

وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ 5/5/1382 بنا به پشنهاد شماره 19551/42/4/1 مورخ 31/2/1382 وزارت کشور و با رعایت تصویبنامه شماره 58538/ت 26118ه مورخ 22/12/1380 و به استناد ماده ( 13 ) قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 1362 - تصویب نمودند:
روستای توره مرکز بخش زالیان از توابع شهرستان شازند در استان مرکزی به شهر تبدیل و بعنوان شهر توره شناخته شود.
محدوده این شهر براساس تبصره ( 1 ) ماده ( 4 ) قانون مذکور تعیین خواهد شد.
این تصویبنامه در تاریخ 27/5/1382 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17058
تاریخ تصویب :
1382/05/05
تاریخ ابلاغ :
1382/06/29
دستگاه اجرایی :
موضوع :