جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


شماره 25581/ت 29194ه 2/6/1382

هیات وزیران در جلسه مورخ 29/5/1382 بنا به پیشنهاد شماره 10132/1 مورخ 3/3/1382 استانداری استان مرکزی و به استناداصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
عبارتهای زیر بعنوان بندهای ( ه ) و ( و ) به ردیف ( 5 ) تصویبنامه شماره 34833/ت 25851ه مورخ 18/8/1381، موضوع طرح توسعه شهرستان خمین اضافه می شود:
ه - اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای این تصویبنامه دریک ردیف در پیوست قوانین بودجه سنواتی منظور شده و در ابتدای هر سال جهت تعیین پروژه ها و مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرائی ذیربط، از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شورای برنامه ریزی و توسعه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تفویض وابلاغ می گردد.
و - شهرستان خمین در بهره گیری از تسهیلات چهت فعالیتهای اشتغالزایی تا پایان برنامه چهارم از مصوبات و معافیتهای مربوط به مناطق کمتر توسعه یافته بهره مند خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17067
تاریخ تصویب :
1382/05/29
تاریخ ابلاغ :
1382/07/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :