جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


شماره 34879/ت 28490ه 24/6/1382

هیات وزیران در جلسه مورخ 12/6/1382 بنا به پیشنهاد شماره 1027 مورخ 25/1/1382 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره ( 3 ) ماده ( 1 ) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری ازتجمل گرایی - مصوب 1370 - تصویب نمود:
1 - برگزاری ( دومین سمپوزیوم فدراسیون انجمنهای علوم اعصاب آسیایی و اقیانوسیه ای ) توسط علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی از محل اعتبارات ریالی دستگاه مربوط مجاز است .
2 - دانشگاه یاد شده می تواند از کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی که برای این امر اختصاص یافته است در چهارچوب قوانین و مقررات استفاده نماید.
3 - هزینه های شخصی مربوط توسط متقاضیان شرکت در سمپوزیوم پرداخت می شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17067
تاریخ تصویب :
1382/06/12
تاریخ ابلاغ :
1382/07/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :