جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


شماره 36113/ت 27538ه 3/6/1382

هیئت وزران در جلسه مورخ 5/6/1382 بنا به پیشنهاد شماره 45808 مورخ 14/8/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماد ( 7 ) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز - مصوب 1374 - تصویب نمود:
آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ، موضوع ، تصویبنامه شماره 13899/ت 20708ه مورخ 11/4/1379 بشرح ذیل اصلاح می شود:
1 - تبصره زیر به ماده ( 14 ) اضافه می گردد:
تبصره - تحویل کالاهای موضوع این ماده به جز کالاهای سریع الفساد، کالاهای انهدامی دارای مصرف ثانویه ،کالاهای سریع الاشتغال ، احشام و طیور به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و فروش آنها موکول به قطعیت ضبط و اعلام این امر از طرف اداره های اجرائی ذیربط خواهد بود.
2 - در ماده ( 20 ) بعد از عبارت ( سازمان یاد شده ) عبارت ( مکلف است با دریافت اعلام قطعیت و قابلیت فروش کالا از طرف اداره های اجرائی ذیربط ) اضافه می شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17075
تاریخ تصویب :
1382/06/05
تاریخ ابلاغ :
1382/07/19
دستگاه اجرایی :
موضوع :