جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
197-رسیدگی به خسارت ناشیه ازتصرف عدوانی درضمن رسیدگی به عرض حال تصرف عدوانی امری است نظری وتخلف نیست .
حکم شماره 279-26آذر1307

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

23
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
279
تاریخ تصویب :
1307/09/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :