جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


شماره 29915/26747 24/6/1382

نظر به اینکه در ماده ( 5 ) آئین نامه اجرائی سرشماری عمومی کارگاهی کشور سال 1381 ، موضوع تصویبنامه شماره 18807/ت 26747ه مورخ 25/4/1381 که بر اساس طرح پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است ، عبارت ( ماده ( 9 ) به اشتباه ماده ( 8 ) ) تحریر شده است ، لذامراتب جهت اصلاح اعلام می شود.
دبیر هیات دولت - عبدالله رمضان زاده

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17104
تاریخ تصویب :
1382/06/24
تاریخ ابلاغ :
1382/08/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :