جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


شماره 44007/ت 29533ه 7/8/1382

هیات وزیران در جلسه مورخ 13/7/1382 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تامین بخشی از اعتبار و تسهیلات بانکی مورد نیاز مناطق سانحه دیده ( به ویژه زلزله زده" href="/tags/52444/مناطق-زلزله-زده/" class="link">مناطق زلزله زده ) کشور تصویب نمود:
1 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید که مبلغ پانصد میلیارد ( 000/000/000/500 ) ریال جهت بازسازی اماکن سکونی و تجاری ومبلغ سیصد میلیارد ( 000/000/000/300 ) ریال جهت کشاورزان و دامداران آسیب دیده از حوادث قهری از منابع آزاد سیستم بانکی کشور تامین گردد تا در صورت تضمین بازپرداخت اصل و فرع آن توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با شرایط تسهیلات ویژه آسیب دیدگان حوادث غیر مترقبه در تبصره ( 3 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور از طریق بانکهای عامل بین آسیب دیدگان توزیع شود.
2 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بازپرداخت مانده مطالبات معوق ناشی از اعطای این تسهیلات را در لایحه بودجه سال بعد از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی و منظور نماید.
3 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مابه التفاوت نرخ سود وکارمزد مورد انتظار تسهیلات فوق را براساس حداقل نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری به ارزش حال محاسبه واز محل مجوز ماده ( 10 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 تامین نماید تا از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانکهای عامل پرداخت گردد.
4 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ تصویب موضوع توسط شورای پول و اعتبار نسبت به اطلاع سهم بانکهای یاد شده اقدام نماید ، بانکهای عامل مکلفند حداکثر ظرف 10 روز پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسهیلات فوق را به واحدهای استانی ابلاغ نمایند.
5 - مبلغ نود میلیارد ( 000/000/90 ) ریال اعتبار هزینه ای در قالب کمک بلاعوض از محل مجوز ماده ( 10 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - در اختیار بنیاد مسکن یاد شده و خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت بین آسیب دیدگان توزیع گردد.
6 - مبلغ هفتاد میلیارد ( 000/000/000/70 ) ریال اعتبارهزینه ای از محل ماده ( 10 ) قانون یاد شده بعنوان خدمات مدیریت بازسازی مناطق آسیب دیده از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می گیرد.
7 - توزیع استانی تسهیلات بانکی مندرج در بند ( 1 ) این تصویبنامه توسط کار گروهی ، مرکب از وزارت کشور ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، وزارت جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17109
تاریخ تصویب :
1382/07/13
تاریخ ابلاغ :
1382/09/01
دستگاه اجرایی :
موضوع :