جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


شماره 4313/دش 21/8/1382

مصوب جلسه 527مورخ 6/8/1382 شورای عالی انقلاب فرهنگی
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 527 مورخ 6/8/1382 به پیشنهاد وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، انتخاب آقایان دکتر سیدابوالفضل علوی ، دکتر عبدالحسین طاهری و دکتر حسن دقیق را به ترتیب به عنوان روسای دانشگاههای تربیت معلم سبزوار ، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کاشان تصویب کرد.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سیدمحمدخاتمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17109
تاریخ تصویب :
1382/08/06
تاریخ ابلاغ :
1382/09/01
دستگاه اجرایی :
موضوع :