جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


شماره 41732/ت 28914ه 9/10/1382

هیات وزیران در جلسه مورخ 9/9/1382 بنا به پیشنهاد شماره 11/6789 مورخ 1/4/1382 وزارت راه وترابری و به استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه وترابری از طریق مشارکت بانکهاو سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب 1366 - تصویب نمود:
1 - وزارت راهوترابری که از این پس به اختصار وزارت نامیده می شود مجاز است نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای قسمت دوم آزاد راه شش خطه ( قابل توسعه به ده خطه و بیشتر ) کنار گذر دوم جنوبی تهران به طول حدود71 کیلومتر حدفاصل رباط کریم - خاوران با شرکت احداث ، نگهداری و بهره برداری و آزاد راه کنار گذر جنوبی ( شرکت آزاد راه 15 خرداد ) که از این پس به اختصارطرف مشارکت نامیده می شود اقدام نماید. در اجرای قانون یاد شده نوع مشارکت ( الف ) یعنی تامین منابع مالی می باشد.
2 - طرف مشارکت صددرصد ( 100% ) منابع مالی لازم برای تصرف اراضی مورد نیاز و تکمیل مطالعات و تهیه نقشه های اجرایی ، اجرای آزاد راه وتاسیسات جانبی خاص آن ( شامل ایستگاههای اخذ عوارض ، پاسگاههای پلیس راه و راهدارخانه ها ) را تا رسیدن به مرحله بهره برداری تعهد وتامین می نماید.
3 - دوران مشارکت آزاد راه 30 سال ، مشتمل بر 4 سال دوران احداث و 26 سال دوران بهره برداری می باشد.
تبصره 1 - مسئولیت نگهداری و بهره برداری از آزادراه در تمام دوران مشارکت به عهده ومسئولیت طرف مشارکت می باشد.
تبصره 2 - مرجع تایید استهلاک سرمایه و سود مورد انتظارطرف مشارکت و تایید هزینه های بهره برداری و نگهداری آزادراه ، حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.
4 - پس از خاتمه دوران احداث و ابلاغ نرخ تعدیل واقعی ازطرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، گزارش هزینه - درآمدنهایی آزاد راه براساس مدت و هزینه واقعی اجرای کار ، ضریب تسریع و شاخصهای تعدیل واقعی محاسبه و چنانچه دوران مشارکت بیش از یکسال افزایش یابد مراتب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
5 - تمام منافع حاصل از بهره برداری آزاد راه تاسیسات جانبی آن در دوران بهره برداری ، متعلق به طرف مشارکت می باشد و پس از این مدت ، طرف مشارکت ، آزاد راه وتاسیسات جانبی خاص آن را به وزارت منتقل می نماید.
6 - نرخ سود سرمایه گذاری طرف مشارکت معادل سودعلی الحساب سپرده های بلند مدت نزد سیستم بانکی به علاوه 4درصد قابل محاسبه خواهد بود.
7 - بیمه ، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی می باشد.
8 - دولت در دوران بهره برداری در تعیین تعرفه آزادراه ( درحدود تعرفه های مندرج در گزارش هزینه درآمد منضم به قرارداد ) مداخله نمی نماید و در صورت ضرورت مداخله دولت ، حاصلضرب ترافیک عبوری آزاد راه در مابه التفاوت تعرفه های تکلیفی و تعرفه های مندرج در گزارش هزینه - درآمد منضم به قرارداد محاسبه و به طرف مشارکت پرداخت می شود.
9 - وزارت موظف است در قرارداد علاوه بر احراز توانایی طرف مشارکت در تامین صددرصد ( 100% ) منابع مالی مورد نیاز برای اجرای کامل آزاد راه وتاسیسات جانبی آن ، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای کامل طرح در قرارداد پیش بینی نماید.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17147
تاریخ تصویب :
1382/09/09
تاریخ ابلاغ :
1382/10/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :