جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


شماره 52160/ت 29843ه 20/10/1382

هیات وزیران در جلسه مورخ 16/10/1382 بنا به پیشنهاد شماره 91560/8/1 مورخ 17/9/1382 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد وسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
متن زیر بعنوان بند ( 25 ) به ماده ( 3 ) آئین نامه تشکیل شورای اجتماعی کشور ، موضوع تصویبنامه شماره 24461/ت 23301ه مورخ 10/9/1380 اضافه می شود:
25 - رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران .
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17147
تاریخ تصویب :
1382/10/16
تاریخ ابلاغ :
1382/10/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :