جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


شماره 4954/دش 7/10/1382

( مصوب سال 529 مورخ 11/9/1382 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 529 مورخ 11/9/1382 ، به منظور آگاهی بخشی و فرهنگ سازی و نیز تامین فضای اجتماعی توام با آرامش در ایام اجرای آزمونهای سراسری و ضرورت پیشگیری از شیوع شایعات بی اساس تصویب کرد که کمیته ای مرکب از رئیس هیات نظارت و بازرسی و نمایندگان وزارتخانه های اطلاعات ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی ، نیروی انتظامی و قوه قضائیه در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل و تصمیمات لازم را اتخاذ کند.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سید محمد خاتمی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17147
تاریخ تصویب :
1382/09/11
تاریخ ابلاغ :
1382/10/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :