جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


شماره 4812/دش 26/9/1382

( مصوب جلسه 528 مورخ 13/8/1382 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 528 مورخ 13/8/1382 ، به پیشنهاد هیات امنای جهاد دانشگاهی ( نامه شماره 16808/53/24د مورخ ( 29/7/1382 ) انتخاب مجدد آقای دکتر علی منتظری مقدم را بعنوان رئیس جهاد دانشگاهی تصویب کرد.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سید محمد خاتمی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17147
تاریخ تصویب :
1382/08/13
تاریخ ابلاغ :
1382/10/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :