جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


شماره 55125/ت 29778ه 3/10/1382

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/9/1382 بنا به پیشنهاد شماره 167017/101 مورخ 4/9/1382 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - تصویب نمود:
1 - شرکت صنایع آموزشی بعنوان شرکت زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سازماندهی می شود.
2 - شرکت سهامی ساختمانهای آموزشی ایران بعنوان شرکت مادر تخصصی تعیین می گردد و شرکتهای آموزشی وتولیدی کفا و خدمات بازرگانی صنایع آموزشی ایران ، بعنوان شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی مزبور سازماندهی می شوند.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17143
تاریخ تصویب :
1382/09/16
تاریخ ابلاغ :
1382/10/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :