جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


شماره 8/7730/120                                     9/10/1382
وزارت آموزش و پرورش
به پیوست مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در مورد نحوه ادامه تحصیل دانش آموزان شهرستان بم که در تاریخ 9/10/1382 به تایید اعضای محترم شورای عالی آموزش و پرورش رسیده است جهت اجرا ابلاغ می شود.
دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش - مهدی نوید  

مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در مورد نحوه ادامه تحصیل دانش آموزان شهرستان بم
با توجه به وقوع زلزله در شهرستان بم از توابع استان کرمان و عدم امکان ادامه تحصیل دانش آموزان در محل تحصیل قبلی خود ، شورای عالی آموزش و پرورش مقرر می دارد:
واحدهای آموزشی سراسر کشور اعم از روزانه و بزرگسالان نسبت به ثبت نام دانش آموزان شهرستان بم بدون درخواست هرگونه مدرک تحصیلی و هویتی در پایه ای که قبلا  تحصیل می کرده اند ( بنا بر اظهار خود دانش آموز ) اقدام کنند. این قبیل افراد مجاز خواهند بود در سال تحصیلی جاری به همراه سایر دانش آموزان در امتحانات نوبت اول یا نیمسال اول ( حسب مورد ) اعم از داخلی ، هماهنگ و نهایی شرکت کنند. ضوابط صدور و تحویل هرگونه گواهی یا مدرک تحصیلی برای این قبیل افراد متعاقبا اعلام خواهد شد
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17167
تاریخ تصویب :
1382/10/09
تاریخ ابلاغ :
1382/11/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :