جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


شماره 35598/ت29228ه -                                     6/11/1382
وزارت راه و ترابری - وزارت کشور - وزارت صنایع و معادن - وزارت بازرگانی - وزارت نفت - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - سازمان حفاظت محیط زیست
هیات وزیران در جلسه مورخ 1/11/1382 بنا به پیشنهادشماره 11/910 - 1 مورخ 20/5/1382 وزارت راه و ترابری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در ماده ( 7 ) آئین نامه نحوه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ، موضوع تصویبنامه شماره 2508/ت22175ه - مورخ 24/1/1382 عبارت ( وزارت راه و ترابری ) بعد از عبارت ( وزارت بازرگانی ) اضافه می شود. معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17168
تاریخ تصویب :
1382/11/01
تاریخ ابلاغ :
1382/11/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :