جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 124 و 125 - 26/7/1372

رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
آقای بازپرس که بدون اخذ آخرین دفاع و بدون توجه به دفاعیات متهم درباره وی قرار مجرمیت صادر و آقای دادستان نیز بدون توجه موافقت کرده است مرتکب تخلف شده اند.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی ، تالیف احمدکریم زاده
موسسه انتشاراتی آیدا،چاپ موسسه چاپ وانتشارات محمدامین سال 1376
93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
125
تاریخ تصویب :
1372/07/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :