جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


شماره16603/449/160                                              8/11/1382
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد شهردار محترم تهران
بازگشت به نامه شماره 8279264/8210 به تاریخ 28/10/1382 جنابعالی درخصوص بررسی لایحه تعیین بهای خدمات انجام معاینه فنی در شهر تهران با قید یک فوریت که به شماره 15926 به تاریخ 28/10/1382 در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت و در چهل و دومین  جلسه رسمی - علنی شورای اسلامی شهر تهران که به صورت فوق العاده در روز سه شنبه سی ام  دی ماه سال1382 منعقد شد اعلام وصول شده و بررسی یک فوریت آن در ردیف بیست و هشتم دستور چهل و دومین جلسه علنی - فوق العاده شورا به شماره15941/160 به تاریخ 28/10/1382 قرارگرفته و در جلسه مزبور مطرح گردید و پس از مذاکرات به عمل آمده با اتفاق آرای موافق ( چهارده رای ) اعضای شورا حاضر در این جلسه ( چهارده نفر ) به تصویب رسیده است فلذا طی نامه شماره 15926/160 به تاریخ 1/11/1382 جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه و امور حقوقی شورا به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع و پس از وصول گزارش آن کمیسیون به شماره 16263/160 به تاریخ 5/11/1382 بررسی آن در ردیف ششم دستور چهل و چهارمین جلسه رسمی - علنی - عادی شورا به شماره 16338/160 به تاریخ 6/11/1382 قرارگرفته و در این جلسه که با حضور سیزده نفر از اعضای شورا و جنابعالی در روز یکشنبه پنجم بهمن ماه سال 1382 به صورت  رسمی منعقد شد مطرح و پس از قرائت و استماع گزارش کمیسیون اصلی و مذاکرات انجام شده کفایت مذاکرات اعلام و  در خصوص  متن پیشنهادی با لحاظ موارد مطروحه و تکمیلی اخذ رای به عمل آمد که با اتفاق آرای موافق ( سیزده رای ) اعضای شورای اسلامی شهر تهران حاضر در این جلسه ( سیزده نفر ) مشتمل بر ماده واحده به تصویب رسید. به پیوست متن مصوبه مزبور را جهت آگاهی و اقدام ایفاد و ابلاغ می نماید.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران - مهدی چمران
  تعیین بهای خدمات انجام معاینه فنی
( مصوب جلسه44 مورخ 7/11/1382 شورای اسلامی شهر تهران )
ماده واحده: به استناد تبصره یکم ( 1 ) ذیل ماده پنجم ( 5 ) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی ایران که به تاریخ 25/10/1381 به تایید شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری  اسلامی ایران  رسیده و ابلاغ شده است ، شهرداری تهران مجاز است به منظور تامین هزینه های ناشی از انجام معاینات فنی انواع خودرو ( غیر از اندازه گیری آلودگی صوتی و آلاینده های هوا که هزینه های آن طی مصوبه شماره26581/ت22334ه - هیئت محترم وزیران تعیین گردیده است ) نسبت به اخذ بهای سایر خدمات قابل انجام برابر تعاریف و مفاد مصوبه شماره 44055/ت27457/ه - مورخ 7/8/1382 هیات محترم وزیران ( شامل بازدید ظاهری و تشخیص اصالت و  سنجش میزان سلامت فنی و ایمنی خودرو ) به شرح جدول ذیل اقدام نماید.
ارقام به ریال
ردیف - نوع خودرو : بهای خدمات معاینه فنی در موعد قانونی - بهای قابل دریافت بابت کنترل آلاینده های هوا و صدا - کل بهای قابل دریافت توسط شهرداری
موتورسیکلت 500/2 000/15 500/17
خودروهای سواری و وانت 000/30 000/20 000/50
انواع مینی بوس ، اتوبوس و کامیون 000/50 000/25 000/75

مضافا اینکه علاوه  بر مبالغ مندرج در جدول ، طبق بند ( 5 ) ماده ( 18 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی مبلغ دوهزار ( 000/2 ) ریال برای صدور هر برگ معاینه فنی اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز خواهد شد
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17169
تاریخ تصویب :
1382/11/07
تاریخ ابلاغ :
1382/11/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :