جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


شماره 86934                                                      26/11/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        لایحه شماره 53388/27777مورخ 23/10/1381 دولت در مورد موافقتنامه  فرهنگی و هنری بین دولت جمهوری اسلامی ایران  و دولت جمهوری آفریقای جنوبی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/10/1382 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رییس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره65113                                                    2/12/1382
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
        قانون موافقتنامه  فرهنگی و هنری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی که درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ  بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ14/11/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 86934 مورخ26/11/1382 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رییس جمهور - سیدمحمد خاتمی
  قانون موافقتنامه فرهنگی و هنری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی
        ماده واحده - موافقتنامه فرهنگی و هنری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
  بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه فرهنگی و هنری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی
        مقدمه:
         دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی ( که از این پس  مشترکا به عنوان «طرفین» و در حالت مفرد به عنوان«طرف» نامیده می شوند ) ،
         به منظور تحکیم مبانی دوستی بین دو ملت و گسترش مناسبات فی مابین در زمینه همکاریهای فرهنگی و هنری بدین وسیله موافقت خود را در زمینه های ذیل اعلام می نمایند:
        ماده 1 - طرفین کوشش خواهندکرد با استفاده از کلیه روشهای ممکن، روابط فرهنگی بین دو کشور را براساس تساوی حقوق و احترام به قوانین و مقررات داخلی و تعهدات بین المللی یکدیگر گسترش داده و مردم کشور خویش را با فرهنگ و تمدن یکدیگر آشنا سازند.
        ماده 2 -
       الف - دو طرف براساس اهداف این موافقتنامه، برقراری تماس و همکاری میان موسسات، سازمانها و افراد علاقمند در هر دو کشور را در زمینه های مشمول این موافقتنامه مورد تشویق قرار خواهند داد.
        ب - در اجرای مفاد این موافقتنامه، توجه لازم به استقلال داخلی موسسات و نهادهای مربوط خواهد شد و آزادی عمل آنان در انعقاد و حفظ روابط متقابل و موافقتنامه ها با رعایت قوانین داخلی و قانون اساسی کشور های مربوط  به رسمیت شناخته خواهد شد.
        ماده 3 - طرفین همکاری در زمینه های فرهنگی و هنری و سایر امور مربوط را ازطرق ذیل تشویق و تسهیل  می نمایند:
        الف - مبادله کتب، نشریات، عکس، اسلاید، نوار، فیلم و میکروفیلم وکارشناس در زمینه های آموزشی، تاریخی، فرهنگی، هنری، باستان شناسی، جهانگردی و هنرهای سنتی.
        ب - مبادله گروههای فرهنگی و هنری در زمینه های  مورد علاقه.
        پ - برگزاری هفته های فرهنگی و فیلم، جلسات سخنرانی و شبهای شعر و اجرای موسیقی  و هنرهای نمایشی.
        ت - تشکیل نمایشگاه از جمله کتاب و آثار هنرهای تجسمی و سنتی، صنایع دستی و شرکت در نمایشگاهها و جشنواره های ملی و بین المللی در کشور طرف دیگر.
        ث - همکاری بین کتابخانه های ملی و مراکز اسناد و مدارک دو کشور.
        ج - گنجاندن  اطلاعات مفید و صحیح از تاریخ، فرهنگ و جغرافیای طرف دیگر در کتابهای درسی مربوط خود.
        چ - همکاری در زمینه چاپ و نشر و مطبوعات و ایجاد تسهیلات لازم دراین زمینه.
        ماده 4 -
       الف - طرفین یکدیگر را از تشکیل اجلاسها، هم اندیشیها،  فراهمایی ها، محافل علمی، گردهمائی ها، مسابقات و نیز جشنواره های فرهنگی و هنری ملی و بین المللی که در کشورشان برگزار میشود، آگاه می نمایند.
        ب - هریک از طرفین ضمن دعوت از نمایندگان طرف دیگر مربوط به بند ( الف ) ماده ( 4 ) حمایت لازم را جهت شرکت آنها  فراهم خواهند ساخت.
        ماده 5 -
       الف - طرفین همکاری لازم بین سازمانهای مطبوعاتی و موسسات خبری یکدیگر را تشویق خواهند  نمود.
        ب - طرفین تبادل اطلاعات وتجربیات وتبادل کارشناسان راتسهیل خواهندنمود.
        ماده 6 -
       الف - طرفین درجشنواره های فیلم یکدیگر شرکت خواهند نمود.
         ب - طرفین جهت دستیابی به تولیدات مشترک فیلم همکاری خواهند نمود و موافقتنامه ویژه ای را به این منظور منعقد خواهند نمود. طرفین در عرضه تجاری و نمایش فیلم های سینمائی یکدیگر همکاری خواهند نمود.
        ماده 7 - طرفین به عنوان بخشی از اجرای این موافقتنامه، تاسیس مراکز و جوامع فرهنگی در کشورهای یکدیگر و همچنین اعزام نمایندگان  فرهنگی کشورهای خود را مورد بحث  قرار خواهند داد.
        ماده 8 - طرفین گسترش و ارتقاء زبان و ادبیات یکدیگر را تشویق نموده و حمایت لازم را بدین منظور فراهم خواهند ساخت.
         ماده 9 - طرفین جهانگردی بین دو کشور را که وسیله موثری برای ارتقاء تفاهم متقابل بین دو ملت است، تشویق و تسهیل خواهند نمود.
        ماده 10 -
       الف - طرفین به منظور بررسی اقدامات مربوط که برای اجرای این موافقتنامه، تنظیم مبادلات مربوطه و مطالعه راههای توسعه همکاری ضروری است و جهت حل و فصل کلیه مسائلی که ممکن است در رابطه با اجراء، تفسیر و یا سایر موضوعات این موافقتنامه به وجود آید، کارگروه مشترکی مرکب از نمایندگان هرطرف تشکیل خواهند داد.
        ب - جلسات کارگروه هردوسال یکباربه طورمتناوب در دوکشور تشکیل می شود. جلسات ویژه کار گروه هر زمان که طرفین مشترکا توافق نمایند که چنین جلسه ای ضروری است برپا خواهد شد.
        پ - طرف میزبان برپائی جلسات کارگروه، مسوول کلیه خدمات دبیرخانه ای خواهد بود.
         ت - هرطرف مسوول هزینه های تردد، اسکان و پذیرائی مربوط به شرکت درجلسات کارگروه خواهد بود.
        ث - کارگروه می تواند در جهت اجرای این موافقتنامه تصمیماتی را اتخاذ نماید.
         ماده 11 - این موافقتنامه با رضایت مشترک طرفین از طریق مبادله یادداشت از طریق مجاری دیپلماتیک قابل اصلاح می باشد.
         ماده 12 - هرگونه اختلاف بین طرفین ناشی از تفسیر و یا اجرای این موافقتنامه به طور دوستانه ازطریق مشورت یا مذاکره بین آنها حل و فصل خواهد شد.
        ماده 13 -
       الف - این موافقتنامه از تاریخ  لازم الاجراء شدن برای مدت پنج سال معتبرمی باشد و خود به خود برای دوره های پنج ساله تمدید خواهد شد، مگر این که یکی ازطرفین شش ماه قبل از پایان مدت مزبور به صورت کتبی قصد خود را جهت فسخ یا تجدیدنظر در مفاد این موافقتنامه از طریق مجاری دیپلماتیک اعلام نماید.
        ب - هریک از طرفین می توانند در هرزمان با دادن اعلامیه شش ماه قبل کتبا و ازطریق مجاری دیپلماتیک نسبت به فسخ این موافقتنامه  اقدام نمایند.
        این موافقتنامه درشهر پرتوریا و در تاریخ هجدهم جولای 2002 میلادی برابر با بیست و هفتم تیرماه 1381 هجری شمسی، در دونسخه به زبانهای  فارسی و انگلیسی تنظیم  گردید که هردو متن از اعتبار یکسان برخوردار هستند. هرگونه  اختلاف در تفسیر این موافقتنامه براساس مفاد ماده ( 12 ) حل و فصل خواهد شد.
        ازطرف دولت جمهوری اسلامی ایران
  ازطرف دولت جمهوری آفریقای جنوبی
         قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سیزده ماده در جلسه علنی  روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه  یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/11/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
17186
تاریخ تصویب :
1382/10/23
تاریخ ابلاغ :
1382/11/06
دستگاه اجرایی :
موضوع :