جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


        شماره 65058/ت30189ه-                                       4/12/1382
نهاد ریاست جمهوری - وزارت امور اقتصادی و دارایی
      هیات وزیران در جلسه مورخ 29/11/1382 بنا به پیشنهاد شماره 61072 مورخ 26/11/1382 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (7) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1365 - تصویب نمود:
      نشان دولتی «درجه سه لیاقت و مدیریت» به آقای مسعود کرباسیان اعطا شود.
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17188
تاریخ تصویب :
1382/11/29
تاریخ ابلاغ :
1382/12/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :