جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


شماره69632/ت30315ه-                                     23/12/1382
نهاد ریاست جمهوری
      هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/12/1382 به استناد ماده (7) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1365- تصویب نمود:
      نشان دولتی «درجه یک ادب پارسی» به آقای مهدی محقق اعطا شود.
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17202
تاریخ تصویب :
1382/12/20
تاریخ ابلاغ :
1382/12/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :