جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


شماره67202/ت30239ه-                                         23/12/1382
 وزارت صنایع و معادن
      هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/12/1382 بنا به پیشنهاد شماره 1019638  مورخ 6/12/1382 وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده (6) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن - مصوب 1379- تصویب نمود:
      سرمایه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به مبلغ شش هزار میلیارد (000‚000‚000‚000‚6) ریال افزایش می یابد.
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17202
تاریخ تصویب :
1382/12/17
تاریخ ابلاغ :
1382/12/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :