جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


شماره69634/ت30315ه-                                        23/12/1382
نهاد ریاست جمهوری
      هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/12/1382 به استناد ماده (7) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1365- تصویب نمود:
      نشان دولتی «درجه یک دانش» به آقای علی شریعتمداری  اعطا شود.
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17202
تاریخ تصویب :
1382/12/20
تاریخ ابلاغ :
1382/12/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :