جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


شمار67851                                                      13/12/1382
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
       پیرو رونوشت ابلاغیه «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی مصوب29/5/1382» (به شماره 33113 مورخ 20/6/1382) که در روزنامه شماره 17058 مورخ 29/6/1382 چاپ شده است، نظر به اینکه در عنوان ابلاغیه قانون به جای «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»، اشتباها نام «سازمان حفاظت محیط  زیست» درج گردیده است، علیهذا مقتضی است نسبت به چاپ این اصلاحیه در روزنامه رسمی اقدام لازم معمول گردد.
معاون حقوقی و امور مجلس - سیدمحمدعلی ابطحی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
17196
تاریخ تصویب :
1382/12/13
تاریخ ابلاغ :
1382/12/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :