جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


شماره43661 24/6/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 23309/26430 مورخ 16/5/1381 دولت در مورد ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی آبادان و خرمشهر ، جلفا و بندرانزلی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 2/6/1382 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره35260 3/7/1382
نهاد ریاست جمهوری دبیرخانه مناطق آزاد
قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی آبادان و خرمشهر ، جلفا و بندرانزلی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/6/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 43661 مورخ 24/6/1382 واصل گردیده به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سیدمحمد خاتمی
قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی آبادان و خرمشهر ، جلفا و بندرانزلی
ماده واحده - محدوده ای از منطقه شهرستانهای آبادان و خرمشهر و محدوده ای از شهرستانهای جلفا و بندرانزلی که هیات وزیران تعیین می کند به عنوان مناطق آزاد تجاری - صنعتی شناخته می شود. مناطق یادشده درکلیه امور براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدی آن اداره خواهد شد.
ورود کالای همراه مسافر از سه منطقه آزاد یادشده به سایر نقاط کشور به هر میزان ممنوع است. این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/6/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
17203
تاریخ تصویب :
1382/06/02
تاریخ ابلاغ :
1382/12/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :