جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


شماره24502 8/4/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 32167/23633 مورخ 6/7/1381 دولت درمورد عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه تضمین سرمایه گذاری چندجانبه (میگا) که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 25/3/1382 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره19321 14/4/1382
وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه تضمین سرمایه گذاری چندجانبه (میگا) که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/4/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 24502 مورخ 8/4/1382 واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سیدمحمد خاتمی
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه تضمین سرمایه گذاری چندجانبه (میگا)
ماده واحده - عضویت در موسسه تضمین سرمایه گذاری چندجانبه (میگا) به عنوان ردیف (57) به فهرست موارد عضویت در قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از سازمانها و مجامع بین المللی ، مصوب 1/3/1381 به شرح زیر اضافه می گردد:
ردیف: ?? نام سازمان بین المللی: موسسه تضمین سرمایه گذاری چندجانبه (میگا) میزان حق عضویت: 1659 سهم وزارتخانه/سازمان: وزارت امور اقتصادی و دارائی
تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است نسبت به حفظ ارزش سهم جمهوری اسلامی ایران در این سازمان در اثر تغییرات نرخ برابری پول ملی درمقابل حق برداشت مخصوص اقدام نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست وپنجم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/4/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
17203
تاریخ تصویب :
1382/03/25
تاریخ ابلاغ :
1382/12/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :