جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


شماره68990/ت29841 ه- 27/12/1382
وزارت بازرگانی - وزارت صنایع و معادن - وزارت نفت - وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان حفاظت محیط زیست - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ12/11/1382 بنا به پیشنهاد شماره17799/1 مورخ 19/9/1382 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
به منظور راهبری و اولویت بندی در اجرا و تعیین متولی و تقسیم کار ، پیگیری و نظارت بر تحقق سیاستهای دولت در زمینه واردات خودرو با اعمال ضوابط فنی و نظام تعرفه های مؤثر برای حمایت از تولید داخلی ، توجه به تولید خودروهای گازسوز و کم مصرف و دارای استانداردهای روز اروپا و نیز برقراری رقابت معقول و منطقی بین تولید داخلی و واردات این نوع خودروها به کشور ، بررسی و نظارت بر حل مشکلات مربوط به گسترش شبکه های حمل و نقل عمومی مرتبط به تولید و واردات خودرو گازسوز یا کم مصرف ایمن و استاندارد در کشور ، اقدام درباره حذف یارانه بنزین به موقع ، کارگروهی با مسئولیت وزیر بازرگانی و عضویت وزیران صنایع و معادن ، نفت ، امور اقتصادی و دارایی و رؤسای سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل میگردد.
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17203
تاریخ تصویب :
1382/11/12
تاریخ ابلاغ :
1382/12/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :