جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


شماره 70427/ت30306 ه- 26/12/1382

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
هیئت وزیران در جلسه مورخ24/12/1382 بنا به پیشنهاد شماره3261/190 مورخ 10/12/1382 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
ماده (16) آئین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور ، موضوع تصویب نامه شماره 7386/ت28496ه- مورخ 17/2/1382 لغو می گردد.
این تصویب نامه از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17203
تاریخ تصویب :
1382/12/24
تاریخ ابلاغ :
1382/12/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :