جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


شماره 68745/ت30302 ه- 27/12/1382
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - نهاد ریاست جمهوری
هیئت وزیران در جلسه مورخ24/12/1382 بنا به پیشنهاد شماره2832/س مورخ 15/10/1382 سازمان ملی جوانان و به استناد ماده(157) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379- تصویب نمود:
سازمان ملی جوانان با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز است با هدف ساماندهی ، جذب ، آموزش ، توانمندسازی ، هماهنگی و بکارگیری خدمات داوطلبانه جوانان در تمامی امور عام المنفعه در سطح کشور و نیز توسعه تعامل با نهادهای بین المللی مشابه ، نسبت به تشکیل نهاد غیردولتی سازمان ملی داوطلبان ایران با جلب مشارکت سازمانها و دستگاه های ذیربط و نهادهای غیردولتی جوانان اقدام نماید.
اساسنامه این سازمان توسط سازمان ملی جوانان و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و پس از تأیید رییس جمهور ابلاغ خواهد شد.
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17203
تاریخ تصویب :
1382/12/24
تاریخ ابلاغ :
1382/12/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :