×

اصلاح تصویبنامه شماره 32763 ت29367ه- مورخ 1382 6 30

اصلاح تصویبنامه شماره 32763 ت29367ه- مورخ 1382 6 30

اصلاح-تصویبنامه-شماره-32763-ت29367ه--مورخ-1382-6-30
شماره 71041/ت30112 ه-                                     27/12/1382
اصلاح تصویبنامه شماره 32763/ت29367ه- مورخ 30/6/1382
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
      هیئت وزیران در جلسه مورخ19/11/1382 بنا به پیشنهاد شماره208904/1 مورخ 5/11/1382 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
      در تبصره الحاقی ماده (22) اصلاحی آئین نامه اجرائی بندهای ( ب )، ( ج )، ( د )، ( ه- )، ( و )، ( ر )، ( ح ) و ( ن ) تبصره (3) قانون بودجه سال1381 کل کشور، موضوع تصویبنامه شماره32763/ت29367ه- مورخ30/6/1382 عبارت ( پایان دی ماه سال 1382 ) به عبارت ( پانزدهم اسفندماه سال 1382 ) اصلاح می شود .
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 17203

تاریخ تصویب : 1382/11/05

تاریخ ابلاغ : 1382/12/28

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.