×

اصلاح فهرست تعیین اسامی شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیرمجموعه آنها

اصلاح فهرست تعیین اسامی شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیرمجموعه آنها

اصلاح-فهرست-تعیین-اسامی-شرکتهای-مادر-تخصصی-و-شرکتهای-زیرمجموعه-آنها
شماره 6590/ت28592 ه-                                       21/2/1382

وزارت جهادکشاورزی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
      هیئت وزیران در جلسه مورخ14/2/1382 بنا به پیشنهاد شماره011/2387 مورخ 14/2/1382 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379- تصویب نمود:
      فهرست شماره(2) پیوست تصویبنامه شماره1586/ت24246ه- مورخ 21/1/1381، موضوع تعیین اسامی شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیرمجموعه آنها به شرح زیر اصلاح و در جداول مربوط درج میشود:
      الف - شرکت سهامی صنعت گوشت تهران از فهرست شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی حذف میشود و به شرکت مادر تخصصی تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی تغییر نام مییابد .
      ب - شرکت سهامی جنگل شفارود به عنوان شرکت زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی منظور میگردد .
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 17203

تاریخ تصویب : 1382/02/14

تاریخ ابلاغ : 1382/12/28

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.