×

آئین نامه اجرائی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشکی

آئین نامه اجرائی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشکی

آئین-نامه-اجرائی-رسیدگی-به-تخلفات-صنفی-و-حرفه-ای-شاغلان-حرفه-دامپزشکی
شماره 2523/ت24689 ه-                                            21/2/1382
وزارت جهاد کشاورزی
      هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/2/1382 بنا به پیشنهاد شماره011/4428/28 مورخ2/3/1380 وزارت جهادکشاورزی و به استناد ماده(25) قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1376 - ، آئین نامه اجرائی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشکی را به شرح زیر تصویب نمود:
      فصل اول: تعاریف و تخلفات صنفی و حرفه ای
        قسمت اول: تعاریف
      ماده 1- حرفه دامپزشکی شامل آن دسته از فعالیتهای دامپزشکی می باشد که در جهت تأمین، حفظ وارتقای سطح بهداشت و درمان دام و یا مبارزه با بیماریهای مشترک بین انسان و دام به منظور کاهش ضایعات ، افزایش تولیدات، تأمین کیفیت و بهداشت فرآورده های دامی و اعتلای سطح بهداشت عمومی جامعه ،توسط شاغلان حرفه دامپزشکی در مراکز و واحدهای ذیل صورت می گیرد:
      1- شرکتها ، مؤسسات و مراکز تولیدی ، خدماتی ، تجاری ( صادرات ، واردات و توزیع) در زمینه های دارو ، مواد بیولوژیک ، لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و درمانگاهی دامپزشکی .
       2-بیمارستانها ،پلی کلینیکها ،درمانگاهها، مطبها و دفاتر اشتغال به امورمندرج در صدر ماده .
       3- مراکز بهداشتی ، مایه کوبی دام و مراکز خدمات دامپزشکی .
       4- داروخانه های دامپزشکی .
       5 - مراکز نگهداری و پرورش دام .
       6 - آزمایشگاههای دامپزشکی .
       7- مراکز آموزشی ، تحقیقاتی، اجرائی .
       8 - کشتارگاهها ، مراکز تولید ، نگهداری ، فرآوری، بسته بندی و توزیع فرآورده های خام و جانبی دام و سایر مراکز مشابه که شمول این آئین نامه مستلزم ذکر نام است .
       9- مراکز رادیولوژی ، رادیو تراپی و سونوگرافی دامپزشکی .
      10 - سایر مراکز و واحدهائی که بر وفق قوانین جاری مربوط مجوز می گیرند .
      تبصره 1- کلمه دام در این آئین نامه به کلیه حیوانات اهلی ،طیور، آبزیان ، حشرات مفید ، حیوانات آزمایشگاهی و حیوانات باغ وحش و حیات وحش اطلاق می گردد .
      تبصره 2- شاغلان حرفه دامپزشکی در دستگاههای دولتی وعمومی و اعضای هیئت علمی که خارج از وظائف و مأموریتهای اداری به امور دامپزشکی اشتغال داشته باشند، تنها تابع مقررات این آئین نامه خواهند بود .
      ماده 2- شاغلان حرفه دامپزشکی شامل کلیه دانش آموختگان دوره های دکترای عمومی و تخصصی، کاردانی و کارشناسی دامپزشکی و نیز سایر رده های دارای مجوز قانونی وفق قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1367- اعم از تکنسین ،کمک تکنسین وکمک کارشناس که در یکی از مراکز مندرج در ماده (1) این آئین نامه اشتغال دارند، می گردد .
      ماده 3- چنانچه مشمولان قانون سازمان نظام دامپزشکی در انجام وظائف خود مرتکب یکی از موارد زیر شوند، عمل آنها تخلف محسوب و متخلفان با توجه به محتویات پرونده ازجمله شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده (20) این آئین نامه محکوم می شوند:
      1-عدم رعایت موازین شرعی که عبارتست از ترک واجبات و عمل به محرمات دین مبین اسلام در حرفه دامپزشکی از قبیل عدم رعایت پوشش مناسب اسلامی .
      2- عدم رعایت موازین قانونی از قبیل عدم رعایت تعرفه ها، اشتغال به مایه کوبی و درمان بدون اخذ پروانه از سازمان دامپزشکی .
      3 - عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی که عبارتست از نقض آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهائی که در امور مربوط به حرفه دامپزشکی از مراجع ذی صلاح صادر می گردد از قبیل تغییر محل پروانه اشتغال بدون مجوز، تعطیلی یا ترک محل کار بدون انجام هماهنگیهای لازم، عدم نصب پروانه در محل مناسب و قابل دید .
      4- عدم رعایت مقررات صنفی و حرفه ای به شرح مواد آتی .
      5 - عدم رعایت شئونات شغلی که عبارتست از هرگونه اقدامی که موجب هتک حرمت جامعه دامپزشکی می شود از قبیل اشتهار به بی نظمی، رقابت ناسالم حرفه ای، اعتیاد به مواد مخدر، استفاده غیرمجاز از موقعیت شغلی، به کار بردن عناوین علمی غیرواقعی و امثال آن .
      6 - سهل انگاری در انجام وظائف قانونی که عبارتست از بی دقتی یا عدم رعایت موازین علمی و فنی به طور کامل که موجب ضرر و زیانی به بهره برداران خدمات دامپزشکی می شود از قبیل بی دقتی و اشتباه در پیچیدن نسخه که موجب ضرر دامدار گردد، عدم رعایت مراحل جراحی و ترخیص زود هنگام دام از مرکز درمانی .
      7- اجحاف به دامداران و مراجعان که عبارتست از اقدامات غیرضرور نسبت به دامدار یا مراجعه کننده که موجب تأخیر در ارائه خدمات و تحمیل مخارج اضافه به آنها می شود از قبیل ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجوئی، تحمیل هرگونه مخارج خارج از ضوابط .
      ماده4- تخلفات صنفی و حرفه ای عبارتست از عدم رعایت دستورالعملها و ضوابط خاص صنفی مربوط به فعالیتهای مختلف دامپزشکی و وظائف فنی و حرفه ای .
      ماده 5 - انواع تخلفات صنفی و حرفه ای دامپزشکی شامل موارد ذیل می باشد:
      1- جذب مشتری از طریق رقابت ناسالم حرفه ای از مؤسسات دولتی و یا غیردولتی به منظور سودجوئی .
      2-مبادرت به واسطه گری در خدمات مربوط به وظائف دامپزشکی به طور غیرمجاز .
      3- اقدامات غیرعلمی و غیراستاندارد و غیر ضروری و  عدم رعایت تعرفه ها که منجر به ضرر و زیان دامدار گردد .
      4 -فعالیت و دخالت درامور دامپزشکی خارج ازحدود صلاحیت توسط افراد مشمول این آئین نامه .
      5- تبلیغات غیرواقعی و گمراه کننده و انتشار اکاذیب حرفه ای .
      6 - بکارگیری عناوین علمی و تخصصی کاذب .
      7 -تجویز و یا بکارگیری داروها، مواد شیمیائی و فرآورده های بیولوژیک غیرمجاز .
      8 - تجویز و یا بکارگیری دارو و یا مواد افزودنی غیرمجاز به منظور تسریع در رشد ویا تولید دام .
      9-تجویز و یا بکارگیری دارو و یا مواد غیرمجاز به منظور افزایش قدرت دامهای مسابقه ای (دوپینگ) .
      10- تجویز و یا بکارگیری داروهای زائد برنیاز دام بیمار و یا غیرمتجانس و خارج از ضوابط علمی و فنی .
      11- عدم رعایت اصول نسخه نویسی .
        12- قصور و یا تقصیردر ادامه اقدامات درمانی دام یا گله بیمار که منجر به خسارات دامدار گردد .
      13-انجام فعالیت حرفه ای توسط دارندگان پروانه نیمه وقت در خارج از اوقات مقرر در پروانه و یا ساعات موظف اداری .
      14-  واگذاری پروانه فعالیت به دیگری یا استفاده از پروانه دیگری بدون مجوز .
      15- عدم پذیرش دام بیمار اورژانسی در مراکز درمانی ذی ربط .
        16-عدم همکاری با سازمان دامپزشکی در مواقع بروز بحران یا شیوع بیماریهای واگیر دامی و غیر منتظره، بدون عذر موجه .
      17-ارائه گزارش کذب وخلاف واقع .
      18- عدم همکاری در سیستم اطلاع رسانی بیماریها برابر مقررات جاری کشور .
      19-عدم رعایت زمان قطع مصرف دارو قبل از کشتار دام و یا مدت زمان عدم مصرف تولیدات دامی توسط انسان .
      20-فروش و توزیع دارو و استفاده از مواد و ابزار دامپزشکی غیرمجاز .
      21- بکارگیری و استفاده از افراد غیرمجاز در امور دامپزشکی .
      22-  عدم رعایت موارد مندرج در پروانه اشتغال .
      23- تولید غیرمجاز دارو یا موادشیمیائی و فرآورده های بیولوژیک خارج از فارماکوپه (دارونامه) دامپزشکی ایران .
      24-  مبادرت یا همکاری در تولید و فروش داروهای تقلبی .
      25- تجویز یا بکارگیری دارو یا مواد افزودنی غیرمجاز در محصولات و فرآورده های دامی .
      26- عدم رعایت استانداردها و دستورالعلمها که منجر به اشاعه بیماری و یا به مخاطره افتادن بهداشت عمومی گردد .
       ماده 6- هیئتهای بدوی و عالی انتظامی مکلفند پرونده کلیه شاغلان حرفه دامپزشکی و افراد مرتبط با آنها را که به نحوی موجب مخاطره بهداشت عمومی می گردند و به اقداماتی از قبیل عدم قطع مصرف دارو، مواد شیمیائی یا بیولوژیک قبل از کشتار دام و یا مصرف انسانی فرآورده های خوراکی دام علی رغم توصیه دامپزشک در موعد مقرر مبادرت می ورزند و موجب خسارت و کاهش کمی و کیفی تولیدات دامی و یا اشاعه بیماریهای دامی یا مشترک بین انسان و دام می گردند، به مراجع ذی صلاح قضائی ارسال نمایند .
      فصل دوم: تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی به تخلفات
        قسمت اول: تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی به تخلفات در هیئتهای بدوی انتظامی
        ماده 7- هیئت بدوی انتظامی در استانها با عضویت اشخاص و مقامات موضوع ماده (21) قانون سازمان نظام دامپزشکی تشکیل می گردد .
      ماده 8 - هیئتهای بدوی انتظامی استانها در اولین جلسه از بین خود یک نفر نائب رئیس و یک نفر دبیر جلسه جهت تنظیم صورتجلسه ها و تنظیم مکاتبات خود انتخاب و تعیین می کنند .
      ماده 9- جلسه با حضور حداقل چهار نفر از اعضای هیئت بدوی انتظامی رسمیت می یابد وتصمیمات هیئت ، حداقل با سه رأی موافق معتبر خواهد بود .
      ماده 10- هیئت بدوی انتظامی در موارد ذیل در مورد مشمولان قانون سازمان نظام دامپزشکی مکلف به امر رسیدگی می باشد:
      الف - وصول شکایت در ارتباط با تخلفات صنفی و حرفه ای موضوع ماده(3) این آئین نامه از اشخاص حقیقی یا حقوقی .
      ب - اعلام و ارجاع تخلف از طرف مراجع قضائی ، مؤسسات و سازمانهای دولتی یا غیردولتی .
      ج - اعلام و ارجاع تخلف از طرف رئیس و شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی یا رئیس یا شورای استانی نظام دامپزشکی .
      تبصره 1- شکایت باید با امضاء و شامل نام و مشخصات و نشانی کامل شاکی و مشتکی عنه باشد . به شکایت بدون امضاء ترتیب اثر داده نخواهد شد .
      تبصره 2- اعلانات مقرون به دلائل کافی هرچند بدون امضاء و مشخصات باشد، قابل رسیدگی است .
      تبصره 3- شکایت و یا اعلام تخلف به هیئت مربوط تقدیم میشود .
      ماده 11- رئیس هیئت بدوی انتظامی ، رسیدگی مقدماتی را به یکی از اعضای هیئت ، به عنوان عضو محقق ارجاع می نماید . عضو محقق موظف است حداکثر ظرف یکماه تحقیقات مقتضی را انجام داده وگزارش آن را کتبا" ارائه نماید . درصورتی که محقق عقیده بر تعقیب موضوع داشته باشد به دستور رئیس هیئت رونوشت شکوائیه و یا اعلام تخلف و ضمائم آن از طریق دبیرخانه هیئت برای مشتکی عنه ارسال میشود . مشتکی عنه باید حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، پاسخ کتبی خود را به ضمیمه دلایل و مدارک مورد استناد به دبیرخانه مربوط تسلیم نماید . هیئت می تواند درصورت ضرورت مدت مذکور را پنج روز دیگر تمدید نماید . هیئت درصورت ضرورت می تواند نسبت به تغییر عضو محقق و تمدید مهلت یک ماهه فقط برای یکبار اقدام و اتخاذ تصمیم نماید . پس از آن مکلف به رسیدگی است .
      تبصره 1- درصورتی که عضو محقق عقیده بر عدم وقوع تخلف و در نتیجه قائل به منع تعقیب باشد، نظریه کتبی خود را به هیئت بدوی انتظامی اعلام و درصورت موافقت هیئت، پرونده مختومه و بایگانی می گردد؛ لیکن چنانچه نظر هیئت بر تعقیب و ادامه رسیدگی باشد به ترتیب مقرر عمل خواهد شد؛ در هر حال اتخاذ تصمیم نهائی با هیئت خواهد بود .
      تبصره 2- چنانچه هیئت بدوی انتظامی پرونده را غیر قابل رسیدگی تشخیص و مبادرت به صدور رأی  بر عدم تخلف و یا برائت متهم نماید، مراتب حسب مورد به شاکی ابلاغ و وی می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ درخواست تجدید نظر خود را به هیئت عالی انتظامی ارائه نماید .
        تبصره3- به منظور تسریع در جمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک، هیئتهای انتظامی می توانند براساس دستورالعملی که به تصویب هیئت عالی انتظامی می رسد، از فرد یا گروه تحقیق استفاده نمایند .
      ماده 12- دبیرخانه هیئت پس از وصول پاسخ مشتکی عنه یا در صورتی که از وی در مهلت مقرر پاسخی نرسد، مدارک را به همراه پرونده به هیئت بدوی تقدیم می کند تا در صورت آماده بودن پرونده ، هیئت رأی مقتضی صادر نماید و چنانچه ادای توضیح از طرفین ویا مطلعین و نیز در صورتی که شاکی یا متهم جهت اثبات ادعای خود استناد به شهادت شهود نموده باشد هیئت درصورت نیاز نسبت به تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و شهود جهت استماع شهادت اقدام خواهد کرد .
      تبصره 1- عدم حضور دعوت شدگان مانع رسیدگی و صدور رأی نمی باشد .
        تبصره 2- هرگاه رسیدگی به اتهام به تشخیص هیئتهای بدوی و عالی انتظامی مستلزم استفاده از نظر کارشناس باشد موضوع به کارشناس یا کمیته تخصصی ارجاع میشود .
      ماده 13- هرگاه کسی مرتکب تخلف حرفه ای گردد پرونده وی در هیئت بدوی انتظامی استانی رسیدگی میشود که تخلف در آن حوزه واقع شده است .
      تبصره 1- چنانچه فردی در استانهای مختلف مرتکب تخلف شود، پرونده وی در استانی که متخلف در آن به حرفه دامپزشکی اشتغال دارد، رسیدگی خواهد شد .
      تبصره 2- درصورتی که در زمان طرح شکایت، متهم شاغل نباشد و یا درصورتی که متهم در استانهای مختلف مرتکب تخلف شده باشد هر یک از هیئتهای بدوی انتظامی که بدواًَ از آن درخواست رسیدگی به تخلف شده باشد صالح به رسیدگی به کلیه تخلفات نامبرده خواهد بود .
        تبصره 3- در صوتی که در استانی هیئت انتظامی وجود نداشته باشد، هیئت بدوی استان مجاور و یا نزدیکترین استان، صالح به رسیدگی به تخلفات خواهد بود .
      ماده 14- درصورتی که تخلف عنوان یکی ازجرائم مندرج درقوانین جزائی را نیز داشته باشند برابرماده (26) قانون سازمان نظام دامپزشکی اقدام خواهد شد .
      قسمت دوم : تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی به تخلفات در هیئت عالی انتظامی
      ماده 15- هیئت عالی انتظامی با عضویت اشخاص و مقامات موضوع ماده(23) قانون سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1376- تشکیل و جلسات آن با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت می یابد و اتخاذ تصمیم و صدور رأی حداقل با چهار رأی موافق معتبر خواهدبود .
      ماده 16- در اولین جلسه از بین اعضای هیئت عالی یک نفر نائب رئیس و یک نفر دبیر جلسه جهت تنظیم صورتجلسات و مکاتبات انتخاب می گردد .
      ماده 17- اعلام مصوبات و سایر مکاتبات به مراجع ذی ربط توسط رئیس هیئت عالی انتظامی و در غیاب او با نائب رئیس صورت می گیرد .
      ماده 18- اختیارات و وظائف هیئت عالی انتظامی به شرح ذیل می باشد:
      1 -نظارت عالیه بر کار هیئتهای بدوی انتظامی و ایجاد هماهنگی و رفع اختلاف در تعیین صلاحیت بین آنها .
      2 -رسیدگی به اعتراضها و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از طرز کار هیئتهای بدوی انتظامی .
      3 -تجدید نظر در احکام صادر شده توسط هیئتهای بدوی انتظامی .
       4- انحلال هیئتهای بدوی انتظامی در صورت ضرورت به تشخیص شورای مرکزی .
      ماده 19- رئیس هیئت عالی انتظامی پرونده های واصله از هیئت بدوی را جهت رسیدگی به یکی از اعضای هیئت عالی انتظامی به عنوان عضو محقق ارجاع می نماید . عضو محقق چنانچه پرونده را آماده صدور رأی یا در صورتی که انجام تحقیقات از قبیل ارجاع امر به کارشناس و یا کمیته تخصصی و یا اقدامات لازم را تشخیص دهد، پرونده را تکمیل و دلایل را به طور کامل جمع آوری و در نهایت پرونده را آماده طرح در هیئت عالی می نماید . هیئت عالی در صورتی که پرونده را تکمیل دانست رأی مقتضی صادر می نماید، ولی چنانچه هیئت عالی انجام تحقیقات و یا اخذ توضیح بیشتری را لازم بداند نسبت به ادامه رسیدگی اقدام و در صورت لزوم، با تعیین وقت ، طرفین را جهت رسیدگی و ارائه توضیحات دعوت و سپس رأی مقتضی صادر خواهد نمود .
      تبصره - چنانچه رسیدگی و تصمیم گیری هیئت عالی متوقف بر استماع شهادت شهود باشد هیئت، شهود مربوط را جهت شرکت در جلسه و ادای شهادت دعوت می نماید .
      فصل سوم: نوع و میزان مجازاتهای انتظامی
        ماده 20- متخلفان با توجه به شدت و ضعف تخلف ارتکابی ، تعداد، دفعات و نتایج و آثار تخلف حسب مورد به مجازاتهای ذیل محکوم می گردند:
      الف - تذکر یا توبیخ شفاهی درحضور اعضای شورای استانی نظام دامپزشکی بدون درج در پرونده .
      ب - اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام دامپزشکی .
      ج - توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام دامپزشکی و الصاق در تابلوی اعلانات نظام دامپزشکی محل .
         د-  الصاق رأی در تابلوی اعلانات نظام دامپزشکی محل و یا درج متن رأی در نشریه سازمان .
      ه- تعلیق پروانه مربوط از سه ماه تا یکسال .
      و - محرومیت از اشتغال به حرفه دامپزشکی از سه ماه تا یکسال در محل ارتکاب تخلف .
      ز - محرومیت از اشتغال به حرفه دامپزشکی از سه ماه تا یکسال در تمام نقاط کشور .
      ح - محرومیت از اشتغال به حرفه دامپزشکی از یک تا پنج سال در تمام نقاط کشور با تأیید هیئت عالی انتظامی .
      ط - محرومیت دائم از اشتغال به حرفه دامپزشکی در تمام نقاط کشور با تأیید هیئت عالی انتظامی .
      ماده 21- مجازاتهای موضوع ماده (20) این آئین نامه با رعایت شرایط به شرح زیر اعمال می شود:
      1-  متخلفان از یکی از بندهای (1 و2 ) ماده(5) آئین نامه حسب مورد به یکی از مجازاتهای مقرر در بندهای (الف تا ه-) محکوم می گردند .
      2- متخلفان از یکی از بندهای (3 تا 16) ماده(5) آئین نامه حسب مورد به یکی از مجازاتهای مقرر در بندهای (ب تا و) محکوم می شوند .
      3-متخلفان از یکی از بندهای (17تا 21 ) ماده(5) آئین نامه حسب مورد به یکی از مجازاتهای مقرر در بندهای (ج تا ز) محکوم می گردند .
      4- متخلفان از یکی از بندهای(22 تا 25) ماده(5) آئین نامه حسب مورد به یکی از مجازاتهای مقرر در بندهای (ج تا ح) محکوم می شوند .
      5 - متخلفان ازبند (26) ماده (5) آئین نامه حسب مورد به یکی ازمجازاتهای مقرردر بندهای (ه- تا ط) محکوم می گردند .
      ماده 22- با قطعیت آرای محرومیت از اشتغال به حرفه دامپزشکی، اشتغال محکوم علیه در زمینه محکومیت یادشده در مدت محرومیت در بخشهای غیردولتی (خصوصی ، تعاونی ، خیریه) ممنوع است .
        فصل چهارم : صدور رأی و اجرای احکام و تجدیدنظرخواهی
      ماده 23- رأی هیئت بدوی با امضای رئیس هیئت و در غیاب وی با امضای نائب رئیس به طرفها ابلاغ و رونوشت رأی صادره جهت استحضار برای هیئت عالی انتظامی ارسال می گردد .
      ماده 24- مهلت تجدیدنظرخواهی از آرای هیئتهای بدوی (20)روز پس از ابلاغ کتبی رأی به محکوم علیه می باشد .
      ماده 25- تجدید نظر خواه باید در مدت یاد شده اعتراض خود را به صورت کتبی به دبیرخانه هیئت بدوی مربوط و یا هیئت عالی انتظامی تسلیم و رسید دریافت نماید .
      تبصره - درصورت تسلیم اعتراضیه، هیئت بدوی مکلف است ظرف مدت (10) روز لایحه اعتراضی و پرونده ذی ربط را به هیئت عالی انتظامی ارسال نماید .
      ماده 26- اعضای هیئتهای بدوی یا عالی انتظامی در موارد زیر حق شرکت در جلسات رسیدگی را ندارند:
      الف - عضو هیئت با متهم قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد .
      ب - عضو هیئت با متهم دعوای حقوقی یا جزائی داشته یا در دعوای طرح شده ذی نفع باشد .
      ج - عضو هیئت به نحوی در وقوع تخلف موضوع پرونده تحت رسیدگی شریک بوده یا مدعی تخلف در پرونده تحت رسیدگی باشد .
      ماده 27- رأی هیئت عالی انتظامی با امضای رئیس هیئت و در غیاب وی با امضای نائب رئیس ابلاغ می شود .
      ماده 28- احکام قطعی هیئت بدوی و آرای هیئت عالی انتظامی درمورد مشمولان این آئین نامه برای کلیه دستگاههای ذی ربط اعم از دولتی و غیردولتی لازم الاجراست .
       ماده 29- ابلاغ آراء و سایر اوراق موضوع این آئین نامه از طریق پست سفارشی و یا مأمور ابلاغ سازمان نظام دامپزشکی و حسب مورد از طریق سازمان دامپزشکی کشور برابر مقررات قانون آئین دادرسی مدنی صورت می گیرد .
      تبصره - تشخیص صحت ابلاغ حسب مورد با هیئت بدوی و یا هیئت عالی انتظامی رسیدگی کننده است .
      ماده 30- مسئولیت پیگیری اجرای احکام صادر شده با سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران است .
      ماده 31- پرداخت هرگونه وجهی به اعضای هیئتهای موضوع این آئین نامه به عنوان حق حضور در جلسه و یا حق تحقیق به موجب دستورالعملی که به تصویب شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران می رسد خواهد بود .
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 17203

تاریخ تصویب : 1382/02/10

تاریخ ابلاغ : 1382/12/28

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.