جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


شماره 1434/دش 10/3/1383
(مصوب جلسه 537 مورخ 15/2/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 537 مورخ 15/2/1383 به پیشنهاد رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، انتخاب جناب آقای دکتر محمدباقر خرمشاد را به عنوان عضو هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی و مناظره (ویژه معارف و علوم انسانی) تصویب کرد.
همچنین به پیشنهاد رئیس فرهنگستان هنر آقای دکتر غلامرضا اعوانی به عنوان عضو هیات مذکور انتخاب شد.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدمحمد خاتمی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17264
تاریخ تصویب :
1383/02/15
تاریخ ابلاغ :
1383/03/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :